RESAS

はじめに
RESAS-API一覧
共通
人口マップ
産業構造マップ
企業活動マップ
観光マップ
まちづくりマップ
雇用/医療・福祉マップ
地方財政マップ
コード一覧

滞在地域内訳

滞在地域内訳を返します。

GET api/v1/tourism/correlation/forCircle

データ提供年

2014年-2019年(四半期毎)

RESAS対象マップ

観光マップ > 外国人 > 外国人移動相関分析

 • リンク先のグラフ表示の際のパラメータは、すべて初期設定の値を使用しています。

parameters

Name Description Required
year 表示年 true
halfPeriod

表示四半期

1 : すべての期間(デフォルト設定)

2 : 1-3月期

3 : 4-6月期

4 : 7-9月期

5 : 10-12月期

prefCode 都道府県コード true

responses

Name Description
/result/year 表示年
/result/halfPeriod 表示四半期
/result/prefCode 対象の都道府県コード
/result/before/allCount 指定地域の滞在直前に滞在した地域:総数
/result/before/data/prefCode 指定地域の滞在直前に滞在した地域:都道府県コード
/result/before/data/prefName 指定地域の滞在直前に滞在した地域:都道府県名
/result/before/data/value 指定地域の滞在直前に滞在した地域:人数
/result/before/data/rate 指定地域の滞在直前に滞在した地域:人数の割合
/result/after/allCount 指定地域の滞在直後に滞在した地域:総数
/result/after/data/prefCode 指定地域の滞在直後に滞在した地域:都道府県コード
/result/after/data/prefName 指定地域の滞在直後に滞在した地域:都道府県名
/result/after/data/value 指定地域の滞在直後に滞在した地域:人数
/result/after/data/rate 指定地域の滞在直後に滞在した地域:人数の割合

sample

GET https://opendata.resas-portal.go.jp/api/v1/tourism/correlation/forCircle?year=2015&halfPeriod=1&prefCode=1
{
  "message": null,
  "result": {
    "year": "2015",
    "halfPeriod": "1",
    "prefCode": "1",
    "before": {
      "allCount": 3068127,
      "data": [{
        "prefCode": "1",
        "prefName": "北海道",
        "value": 2831429,
        "rate": 92.29
      }, {
        "prefCode": "13",
        "prefName": "東京都",
        "value": 89995,
        "rate": 2.93
      }, {
        "prefCode": "27",
        "prefName": "大阪府",
        "value": 35816,
        "rate": 1.17
      }, {
        "prefCode": "40",
        "prefName": "福岡県",
        "value": 13352,
        "rate": 0.44
      }, {
        "prefCode": "12",
        "prefName": "千葉県",
        "value": 12802,
        "rate": 0.42
      }, {
        "prefCode": "26",
        "prefName": "京都府",
        "value": 12535,
        "rate": 0.41
      }, {
        "prefCode": "14",
        "prefName": "神奈川県",
        "value": 11740,
        "rate": 0.38
      }, {
        "prefCode": "2",
        "prefName": "青森県",
        "value": 10825,
        "rate": 0.35
      }, {
        "prefCode": "23",
        "prefName": "愛知県",
        "value": 7153,
        "rate": 0.23
      }, {
        "prefCode": "99",
        "prefName": "その他",
        "value": 5742,
        "rate": 0.19
      }, {
        "prefCode": "4",
        "prefName": "宮城県",
        "value": 4803,
        "rate": 0.16
      }, {
        "prefCode": "43",
        "prefName": "熊本県",
        "value": 3638,
        "rate": 0.12
      }, {
        "prefCode": "28",
        "prefName": "兵庫県",
        "value": 3499,
        "rate": 0.11
      }, {
        "prefCode": "22",
        "prefName": "静岡県",
        "value": 3346,
        "rate": 0.11
      }, {
        "prefCode": "20",
        "prefName": "長野県",
        "value": 3221,
        "rate": 0.1
      }, {
        "prefCode": "34",
        "prefName": "広島県",
        "value": 2103,
        "rate": 0.07
      }, {
        "prefCode": "9",
        "prefName": "栃木県",
        "value": 1912,
        "rate": 0.06
      }, {
        "prefCode": "3",
        "prefName": "岩手県",
        "value": 1834,
        "rate": 0.06
      }, {
        "prefCode": "42",
        "prefName": "長崎県",
        "value": 1603,
        "rate": 0.05
      }, {
        "prefCode": "47",
        "prefName": "沖縄県",
        "value": 1357,
        "rate": 0.04
      }, {
        "prefCode": "",
        "prefName": "",
        "value": 9422,
        "rate": 0.31
      }]
    },
    "after": {
      "allCount": 3156417,
      "data": [{
        "prefCode": "1",
        "prefName": "北海道",
        "value": 2831429,
        "rate": 89.7
      }, {
        "prefCode": "13",
        "prefName": "東京都",
        "value": 161142,
        "rate": 5.11
      }, {
        "prefCode": "27",
        "prefName": "大阪府",
        "value": 46347,
        "rate": 1.47
      }, {
        "prefCode": "12",
        "prefName": "千葉県",
        "value": 22864,
        "rate": 0.72
      }, {
        "prefCode": "26",
        "prefName": "京都府",
        "value": 15393,
        "rate": 0.49
      }, {
        "prefCode": "2",
        "prefName": "青森県",
        "value": 14980,
        "rate": 0.47
      }, {
        "prefCode": "23",
        "prefName": "愛知県",
        "value": 13056,
        "rate": 0.41
      }, {
        "prefCode": "14",
        "prefName": "神奈川県",
        "value": 8796,
        "rate": 0.28
      }, {
        "prefCode": "99",
        "prefName": "その他",
        "value": 6396,
        "rate": 0.2
      }, {
        "prefCode": "4",
        "prefName": "宮城県",
        "value": 5184,
        "rate": 0.16
      }, {
        "prefCode": "19",
        "prefName": "山梨県",
        "value": 3570,
        "rate": 0.11
      }, {
        "prefCode": "20",
        "prefName": "長野県",
        "value": 3322,
        "rate": 0.11
      }, {
        "prefCode": "5",
        "prefName": "秋田県",
        "value": 3182,
        "rate": 0.1
      }, {
        "prefCode": "22",
        "prefName": "静岡県",
        "value": 3020,
        "rate": 0.1
      }, {
        "prefCode": "34",
        "prefName": "広島県",
        "value": 2664,
        "rate": 0.08
      }, {
        "prefCode": "40",
        "prefName": "福岡県",
        "value": 2129,
        "rate": 0.07
      }, {
        "prefCode": "17",
        "prefName": "石川県",
        "value": 1919,
        "rate": 0.06
      }, {
        "prefCode": "9",
        "prefName": "栃木県",
        "value": 1637,
        "rate": 0.05
      }, {
        "prefCode": "29",
        "prefName": "奈良県",
        "value": 898,
        "rate": 0.03
      }, {
        "prefCode": "21",
        "prefName": "岐阜県",
        "value": 836,
        "rate": 0.03
      }, {
        "prefCode": "",
        "prefName": "",
        "value": 7653,
        "rate": 0.24
      }]
    }
  }
}