RESAS

はじめに
RESAS-API一覧
共通
人口マップ
産業構造マップ
企業活動マップ
観光マップ
まちづくりマップ
雇用/医療・福祉マップ
地方財政マップ
コード一覧

産業大分類

産業大分類データを返します。

GET api/v1/industries/broad

parameters

No parameters

responses

Name Description
/result/sicCode 産業大分類コード
/result/sicName 産業大分類名

sample

GET https://opendata.resas-portal.go.jp/api/v1/industries/broad
{
  "message": null,
  "result": [{
    "sicCode": "A",
    "sicName": "農業,林業"
  }, {
    "sicCode": "B",
    "sicName": "漁業"
  }, {
    "sicCode": "C",
    "sicName": "鉱業,採石業,砂利採取業"
  }, {
    "sicCode": "D",
    "sicName": "建設業"
  }, {
    "sicCode": "E",
    "sicName": "製造業"
  }, {
    "sicCode": "F",
    "sicName": "電気・ガス・熱供給・水道業"
  }, {
    "sicCode": "G",
    "sicName": "情報通信業"
  }, {
    "sicCode": "H",
    "sicName": "運輸業,郵便業"
  }, {
    "sicCode": "I",
    "sicName": "卸売業,小売業"
  }, {
    "sicCode": "J",
    "sicName": "金融業,保険業"
  }, {
    "sicCode": "K",
    "sicName": "不動産業,物品賃貸業"
  }, {
    "sicCode": "L",
    "sicName": "学術研究,専門・技術サービス業"
  }, {
    "sicCode": "M",
    "sicName": "宿泊業,飲食サービス業"
  }, {
    "sicCode": "N",
    "sicName": "生活関連サービス業,娯楽業"
  }, {
    "sicCode": "O",
    "sicName": "教育,学習支援業"
  }, {
    "sicCode": "P",
    "sicName": "医療,福祉"
  }, {
    "sicCode": "Q",
    "sicName": "複合サービス事業"
  }, {
    "sicCode": "R",
    "sicName": "サービス業(他に分類されないもの)"
  }, {
    "sicCode": "S",
    "sicName": "公務(他に分類されるものを除く)"
  }, {
    "sicCode": "T",
    "sicName": "分類不能の産業"
  }]
}